close
دانلود آهنگ جدید
دانلود سریال کره ای I'll Give You the Stars and the Moon
M-Hollow 127 بازدید

 دانلود سریال کره ای I'll Give You the Stars and the Moon

:: قسمت 129 (پایانی) اضافه شد :::

::: اهنگ های سریال اضافه شد (OST) :::

ارائه توسط سایت :

سیتی_سریال

 

I'll Give You the Stars and the Moon / 별도 달도 따줄게 / Byuldo Daldo Ddajoolge

ژانر : درام _ خوانوادگی _ عاشقانه _ دوستانه _ رمانتیک

تاریخ انتشار : 2012

 پخش از شبکه ی : KBS1

تعداد قسمت ها : 129

روز های پخش : دوشنبه تا جمعه ها  ساعت : 20:25

دوره ی پخش : 2012 - مه-7 تا 2012 - نوامبر - 2

بازیگران :


دیگر بازیگران :

Seo Jin Woo's family

 

 

Han Chae Won's family

 

 

Cha Kyung Joo's family

 

 

Hope Care Hospital people

 

 

Korea-US Foods people

 

 

Other people

 

خلاصه ی داستان :

 

 

 خانواده مانند یک پناهگاه به ما. ما عاشق آنها حتی به انتخاب ستاره و ماه برای آنها. در این درام، یک خانواده، که اعضای آن همه دور به علت درگیری های پراکنده، می آید به درک که آن یکدیگر است که بهترین آنها را از سختی ها محافظت می کند.
سو جین وو یک جراح که دارای یک ترومای ناشی از روز خود را جوانتر است که باعث عمل جراحی ترس، هان چه وون کار می کند در تحقیقات مواد غذایی و عمیقا در عشق از جین وو، و بلند پروازانه کیونگ جو که جین وو رها شده به را انتخاب کنید حداقل هیوک است. با هم، آنها داستان عشق و نفرت به تصویر می کشد.

دانلود سریال ________________>>>>

I’ll Give You the Stars and the Moon E001.mkv – ۱۰۵٫۶ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E002.mkv – ۹۴٫۲ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E003.mkv – ۱۰۰٫۶ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E004.mkv – ۸۹٫۲ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E005.mkv – ۹۳٫۴ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E006.mkv – ۱۰۰٫۹ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E007.mkv – ۱۰۹٫۲ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E008.mkv – ۹۴٫۱ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E009.mkv – ۱۰۲٫۸ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E010.mkv – ۱۰۷٫۹ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E011.mkv – ۱۱۷٫۵ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E012.mkv – ۱۰۴٫۰ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E013.mkv – ۹۵٫۰ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E014.mkv – ۸۸٫۰ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E015.mkv – ۱۰۰٫۳ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E016.mkv – ۹۷٫۴ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E017.mkv – ۹۷٫۶ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E018.mkv – ۹۱٫۵ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E019.mkv – ۱۰۰٫۵ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E020.mkv – ۱۰۲٫۶ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E021.mkv – ۱۰۱٫۶ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E022.mkv – ۸۷٫۴ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E023.mkv – ۹۳٫۹ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E024.mkv – ۹۰٫۶ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E025.mkv – ۹۵٫۷ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E026.mkv – ۱۰۱٫۳ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E027.mkv – ۱۰۰٫۶ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E028.mkv – ۹۳٫۳ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E029.mkv – ۹۴٫۷ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E030.mkv – ۹۷٫۴ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E031.mkv – ۱۰۵٫۳ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E032.mkv – ۷۸٫۲ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E033.mkv – ۸۳٫۰ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E034.mkv – ۷۸٫۴ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E035.mkv – ۸۱٫۱ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E036.mkv – ۸۰٫۱ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E037.mkv – ۸۷٫۳ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E038.mkv – ۸۰٫۵ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E039.mkv – ۸۸٫۳ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E040.mkv – ۸۰٫۷ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E041.mkv – ۸۴٫۸ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E042.mkv – ۸۰٫۲ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E043.mkv – ۷۳٫۹ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E044.mkv – ۸۱٫۸ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E045.mkv – ۷۷٫۰ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E046.mkv – ۷۵٫۶ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E047.mkv – ۷۸٫۲ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E048.mkv – ۷۷٫۳ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E049.mkv – ۷۷٫۹ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E050.mkv – ۷۷٫۹ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E051.mkv – ۸۲٫۸ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E052.mkv – ۸۴٫۳ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E053.mkv – ۷۴٫۶ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E054.mkv – ۷۲٫۶ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E055.mkv – ۸۳٫۴ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E056.mkv – ۷۹٫۰ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E057.mkv – ۷۶٫۹ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E058.mkv – ۷۱٫۲ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E059.mkv – ۶۷٫۹ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E060.mkv – ۶۹٫۲ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E061.mkv – ۷۷٫۶ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E062.mkv – ۷۷٫۷ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E063.mkv – ۸۱٫۷ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E064.mkv – ۷۷٫۴ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E065.mkv – ۷۸٫۹ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E066.mkv – ۶۹٫۹ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E067.mkv – ۷۷٫۷ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E068.mkv – ۷۹٫۹ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E069.mkv – ۷۷٫۰ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E070.mkv – ۸۶٫۴ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E071.mkv – ۷۷٫۶ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E072.mkv – ۷۶٫۳ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E073.mkv – ۷۳٫۵ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E074.mkv – ۶۸٫۴ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E075.mkv – ۷۵٫۵ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E076.mkv – ۶۹٫۹ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E077.mkv – ۶۹٫۳ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E078.mkv – ۷۰٫۷ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E079.mkv – ۷۷٫۳ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E080.mkv – ۷۵٫۵ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E081.mkv – ۸۰٫۲ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E082.mkv – ۶۹٫۱ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E083.mkv – ۷۶٫۰ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E084.mkv – ۷۱٫۷ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E085.mkv – ۷۴٫۹ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E086.mkv – ۷۱٫۷ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E087.mkv – ۶۸٫۸ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E088.mkv – ۷۲٫۱ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E089.mkv – ۷۲٫۵ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E090.mkv – ۷۵٫۸ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E091.mkv – ۷۴٫۷ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E092.mkv – ۸۳٫۲ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E093.mkv – ۷۳٫۷ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E094.mkv – ۷۴٫۲ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E095.mkv – ۷۵٫۱ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E096.mkv – ۷۵٫۳ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E097.mkv – ۷۲٫۵ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E098.mkv – ۷۳٫۹ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E099.mkv – ۷۱٫۲ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E100.mkv – ۷۵٫۹ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E101.mkv – ۷۵٫۰ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E102.mkv – ۷۵٫۸ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E103.mkv – ۶۶٫۵ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E104.mkv – ۸۰٫۵ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E105.mkv – ۶۸٫۳ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E106.mkv – ۷۵٫۸ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E107.mkv – ۷۱٫۸ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E108.mkv – ۷۴٫۵ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E109.mkv – ۷۵٫۸ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E110.mkv – ۷۸٫۱ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E111.mkv – ۷۳٫۶ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E112.mkv – ۷۵٫۵ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E113.mkv – ۸۰٫۸ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E114.mkv – ۷۱٫۸ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E115.mkv – ۷۵٫۷ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E116.mkv – ۷۰٫۹ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E117.mkv – ۷۶٫۳ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E118.mkv – ۶۹٫۳ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E119.mkv – ۷۲٫۹ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E120.mkv – ۷۲٫۹ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E121.mkv – ۷۴٫۷ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E122.mkv – ۷۴٫۹ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E123.mkv – ۶۸٫۷ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E124.mkv – ۷۴٫۹ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E125.mkv – ۷۷٫۳ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E126.mkv – ۷۳٫۴ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E127.mkv – ۷۲٫۲ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E128.mkv – ۷۶٫۸ MB
I’ll Give You the Stars and the Moon E129end.mkv – ۸۶٫۷ MB

 

اهنگ های سریال (OST) _____>>>>>> ** کلیک کنید**

http://wiki.d-addicts.com/I%27ll_Give_You_the_Stars_and_the_Moon_OST

ارسال نظر

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

نظرات ارسال شده

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

نظرسنجی

نظر شما درباره ی سریال های در حال پخش کره ای ؟؟